Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry/ Kotikunnas

Maarit Haapasaari on työskennellyt yhteisössämme jo vuosien ajan ja
osoittanut erinomaista kykyä toimia
ikääntyneiden parissa. Kohtaaminen on luontevaa ja kunnioittavaa. Hän
kohtaa kaikki ihmiset arvostavasti,
voimavaroja korostaen ja innostavasti. Haapasaari on luotettava, idearikas
ja erittäin toimelias sekä
ennakkoluuloton. Hän näkee mahdollisuuksia ja iloa sielläkin, missä muut
eivät näe. Hän on erittäin
motivoitunut työhönsä ja vanhusten kanssa toimimiseen. Haapasaari on
toimelias ja aikaansaava, joten
hankkeet edistyvät hienosti.
Haapasaari koirineen on avustanut fysioterapeuttiamme ikääntyneiden
liikkumisen tukemisessa sekä ollut
vetämässä erittäin suosittuja ja vaikuttavia Kävelytreffejä kotona asuville
ikääntyneille viikoittain.
Kävelytreffeille on saatu mukaan kymmeniä jopa satoja kotona asuvia
ikääntyneitä, joista osa hyvin
yksinäisiä ja osan liikuntakyky heikko. Haapasaari on onnistunut luomaan
turvallisen ja iloisen ilmapiirin, joka
vetää puoleensa ikäihmisiä ja muitakin. Hän osaa ottaa huomioon ihmisten
liikuntakyvyn haasteet sekä
myös psyykkiset ja sosiaaliset haasteet. Hän osaa tukea osallistumista ja
on toiminnassa mukana koko
sydämellään. Palaute kävelyistä on ollut kauttaaltaan kiittävää sekä
osallistujilta että tutustumiskohteilta.
Toiminnalla on ollut syvällistä merkitystä ikääntyneiden osallisuuden ja
aktiivisuuden lisäämisessä sekä
yksinäisyyden ja eristäytymisen vähentämisessä. Kävelijöiden tarinat
toiminnan vaikuttavuudesta ovat
koskettavia. Toiminta on tuonut uutta yleisöä myös kulttuurikohteille.
Toiminta on saanut paljon positiivista
mediahuomioita. Tällä on suuri merkitys positiivisen vanhuskäsityksen
tukemisessa ja sosiokulttuurisen
vanhustyön vahvistamisessa.
Haapasaaren koirat ovat hyvin koulutettuja ja kaikkien suosikkeja.
Haapasaari kohtelee myös heitä hyvin
kunnioittavasti ja kauniisti. Koirien ansioista toiminnasta on muodostunut
erittäin suosittua ja ihmiset ovat
saatu liikkeelle. Koirat ovat suuri ilo myös löytävässä vanhustyössä kuten
esitteiden ja Menovinkkien
jakamisessa. Ihmiset tulevat koiran luo ja samalla päästään juttelemaan;
välillä hyvinkin koskettavista
asioista. Koirat tuovat tekemiseen matalan kynnyksen ja yhdistävät hetkessä
vieraitakin ihmisiä.
Fysioterapiassa olemme huomanneet, että hyvin passiivinen ikääntynyt voi
ylittää itsensä, kun haluaa
näyttää koiralle, että osaa ja pystyy. Koirat tuovat arkeen aitoa iloa!
Myös sellaisia ikääntyneitä on saatu
mukaan, jotka aiemmin ovat pelänneet koiria.

Turussa 19.4.2022
Helena Norokallio
projektikoordinaattori
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry/ Kotikunnas
044- 0820 213