Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry/ Kotikunnas

Maarit Haapasaari on työskennellyt yhteisössämme jo vuosien ajan ja
osoittanut erinomaista kykyä toimia ikääntyneiden parissa. Kohtaaminen on luontevaa ja kunnioittavaa. Hän kohtaa kaikki ihmiset arvostavasti, voimavaroja korostaen ja innostavasti. Haapasaari on luotettava, idearikas ja erittäin toimelias sekä ennakkoluuloton. Hän näkee mahdollisuuksia ja iloa sielläkin, missä muut eivät näe. Hän on erittäin motivoitunut työhönsä ja vanhusten kanssa toimimiseen. Haapasaari on toimelias ja aikaansaava, joten hankkeet edistyvät hienosti.


Haapasaari koirineen on avustanut fysioterapeuttiamme ikääntyneiden liikkumisen tukemisessa sekä ollut vetämässä erittäin suosittuja ja vaikuttavia Kävelytreffejä kotona asuville ikääntyneille viikoittain.
Kävelytreffeille on saatu mukaan kymmeniä jopa satoja kotona asuvia ikääntyneitä, joista osa hyvin
yksinäisiä ja osan liikuntakyky heikko. Haapasaari on onnistunut luomaan turvallisen ja iloisen ilmapiirin, joka vetää puoleensa ikäihmisiä ja muitakin. Hän osaa ottaa huomioon ihmisten
liikuntakyvyn haasteet sekä myös psyykkiset ja sosiaaliset haasteet. Hän osaa tukea osallistumista ja
on toiminnassa mukana koko sydämellään. Palaute kävelyistä on ollut kauttaaltaan kiittävää sekä
osallistujilta että tutustumiskohteilta.


Toiminnalla on ollut syvällistä merkitystä ikääntyneiden osallisuuden ja aktiivisuuden lisäämisessä sekä yksinäisyyden ja eristäytymisen vähentämisessä. Kävelijöiden tarinat toiminnan vaikuttavuudesta ovat koskettavia. Toiminta on tuonut uutta yleisöä myös kulttuurikohteille.
Toiminta on saanut paljon positiivista mediahuomioita. Tällä on suuri merkitys positiivisen vanhuskäsityksen tukemisessa ja sosiokulttuurisen vanhustyön vahvistamisessa.
Haapasaaren koirat ovat hyvin koulutettuja ja kaikkien suosikkeja. Haapasaari kohtelee myös heitä hyvin kunnioittavasti ja kauniisti. Koirien ansioista toiminnasta on muodostunut erittäin suosittua ja ihmiset ovat saatu liikkeelle. Koirat ovat suuri ilo myös löytävässä vanhustyössä kuten esitteiden ja Menovinkkien jakamisessa. Ihmiset tulevat koiran luo ja samalla päästään juttelemaan; välillä hyvinkin koskettavista asioista. Koirat tuovat tekemiseen matalan kynnyksen ja yhdistävät hetkessä vieraitakin ihmisiä.
Fysioterapiassa olemme huomanneet, että hyvin passiivinen ikääntynyt voi ylittää itsensä, kun haluaa näyttää koiralle, että osaa ja pystyy. Koirat tuovat arkeen aitoa iloa!
Myös sellaisia ikääntyneitä on saatu mukaan, jotka aiemmin ovat pelänneet koiria.

 

Turussa 19.4.2022
Helena Norokallio
projektikoordinaattori
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry/ Kotikunnas
044- 0820 213