Tutkimukset

Arvokasta tietoa alalta

Tutkimuksilla saadaan tärkeää tietoa koira-avusteisen työn tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Tutkimusnäyttö auttaa edelleen kehittämään ja parantamaan työskentelyä. Hali-Koirat Viljo-Valdemar, Hilma-Maria, NeitiNamu, Bella-Riina ja  ja edesmennyt Rento ovatkin aktiivisesti osallistuneet yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksiin.

Opinnäytetyöt sekä pro gradut:

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2008

Haluatko lahjoittaa Hali-Koira käynnin

  • Kenellä on siiheen mahdollisuus: Sinulla , mattimeikäläisellä, yrityksillä, yhdistyksillä , minulla, kenellä vaan.
  • Miksi: koska siitä saa hyvän mielen itselle ja niille joille sen lahoittaa, hyvän joululahjan , hyvän imagon yritykselle jne. Koska laitoksissa asuu ihan oikeasti varattomia ihmisiä joita eivät kaikki viriketoiminnat koske koska heillä ei ole varaa maksaa niistä
  • Mihin mahdollista kohdentaa: laitoksissa asuville vanhuksille, kehitysvammaisille, kotona asuville vanhuksille ja kehitysvammaisille
  • Mitä se voisi olla: yhdessä oloa, ulkoilua, eläinavusteista tuolijumppaa yhdessä Hali-Koiran ja / tai omaisen kanssa, eläinavusteista tarinankerrontaa ja laulatusta tuolijumpan ohessa.
  • Käynneistä myös raportoidaan vierailun lahjoittajille ja heidän on mahdollista tulla myös mukaan ennalta sovittuihin laitoskäynneille. Vierailusta kerrotaan myös Hali-Koiran kotisivuilla ja FB:ssä