KIRJOITETAAN KOIRALLE®!

Kirjoitetaan Koiralle® on sanataiteilija ja sanataidekasvattaja Veera Vähämaan ja eläinavusteisen valmentajan, Maarit Haapasaaren kehittämä ja rekisteröimä menetelmä, jossa osallistujia, nuoria tai vanhoja, kannustetaan suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun koira-avusteisen sanataiteen keinoin.

Menetelmässä yhdistyvät luova oppiminen, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä mielikuvituksen rajattomasta mahdista nauttiminen. Menetelmä on sovellettavissa myös erityistä tukea tarvitsevien ihmisten arjen iloksi ja se sopii esimerkiksi muistisairaiden vanhusten toimintakykyä ylläpitämään.

Miten ja miksi koiralle kirjoitetaan?

Työskentelyn lähtökohtana on, että lukeminen ja luova kirjoittaminen kasvattavat empatian kykyä. On tärkeää, että osaamme asettua myös toisen elävän olennon
asemaan. Teemoitelluissa työpajoissa tutustutaan eläimeen, sen aistimaailmaan ja kommunikaatiotapoihin sekä kirjoitetaan pieni sanataideharjoitus, joka puretaan yhdessä. Sanataideharjoitus voidaan toteuttaa myös suullisen kerronnan kautta.

Eläinavusteiset sanataideharjoitukset ovat matalan kynnyksen harjoituksia, ja niiden on tarkoitus jättää kirjoittajille keksimisen varaa ja liikkumatilaa. Yleensä tekstit tehdään kuitenkin minä-muodossa, eli monologeina. Joskus tehtävänä on kirjoittaa postikortti Hali-Koiran kuvitteelliselta karkumatkalta, jonka kohteena voi olla niin Aurinko kuin Amerikkakin.

Kirjoitetaan Koiralle® –työpajoissa käsialalla tai kirjoitusvirheillä ei ole väliä. Koiran persoonallinen puhetyyli voi rakentua vaikkapa Savon murteen tai kökköjen pateettisten lauseiden varaan.

Kaiken A ja O on kuitenkin toisen kohtaaminen. Ihmiset eivät voi koskaan oikeastaan tietää, mitä muut ajattelevat tai miten muut tuntevat. Lukeminen ja kirjoittaminen voivat kuitenkin olla siltoja itsen ja toisen välillä. Hali-Koiran huivin alle kurkistaminen voi olla yksi pieni askel matkalla empaattiseksi ja suvaitsevaiseksi ihmiseksi.

Eläinavusteisen sanataiteen mahdollisuudet

Eläinavusteisen sanataiteen mahdollisuudet ovat moninaiset. Ne joille kirjoittaminen ja itsensä ilmaiseminen on vaikeaa innostuvat usein mahdollisuudesta tehdä tietoisesti kirjoitusvirheitä, kirjoittaa puhekieltä ja luoda hassua ilmaisua. Niille, joille tekstin tuottaminen on jo ennestään sujuvaa, työpajat tarjoavat uusia välineitä. Koiran kanssa vietetyn yhteisen tuokion lisäksi osallistujat oppivat aina jotain myös proosan tai lyriikan peruskäsitteistä, toisinaan siitä, kuinka moniaistisuus voi tuoda tekstiin lisäväriä, toisinaan metaforista ja vertauksista.

Taustaa

Kirjoitetaan Koiralle® –menetelmää on kehitetty vuodesta 2012. Kimmoke koira-avusteisuuden ja luovan kirjoittamisen yhdistämiseen syntyi Veera Vähämaan ja Turun kaupungin lastenkulttuurisuunnittelijan, Leena Hiltusen yhteisessä kahvihetkessä. Lukukoiratoiminnasta innostunut Hiltunen järjesti Vähämaan, Haapasaaren ja Hali-Koiran yhteiseen tapaamiseen, ja niin pyörät lähtivät pyörimään. Menetelmä sai inspiraatiota myös Kaarinan kaupungin kirjaston Tartu tassuun - hankkeesta. Koiralle ääneen lukevaa lasta ei korjata, eikä lapselle tai koiralle luoda suorituspaineita ohjaajan taholta. Tämä on tärkeä perusperiaate myös Kirjoitetaan Koiralle® -työskentelyssä.

Historiaa

Syksyllä 2012 järjestettiin ensimmäiset työpajat osana Turun kaupungin vapaa- aikatoimialan Bridging Baltic -hanketta. Työpajoja järjestettiin alakoululaisille mm. Pansion, Lausteen, Moision, Paattisten ja Runosmäen lähikirjastoissa.

Vuonna 2014 Kirjoitetaan Koiralle® -työpajat olivat osa Turun Sanataideyhdistyksen koordinoimaa, Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen maakuntarahaston tukemaa Sanataiteen Kiertokoulu Kieku -hanketta ja pajoja järjestettiin Laitilassa, Paimiossa, Mynämäellä, Uudessakaupungissa, Koskella, Vehmaalla, Nousiaisissa ja Pöytyällä.

2014 toteutettiin Osuuskunta Kirjasimen koordinoimana sanataidetta ja koira-avusteisuutta yhdistävät Kuonon kosketus -työpajat vanhusten palvelutalossa. Hanketta tuki Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus.

2015 syksyllä Kirjan talo ry:n koordinoiman ja Suomen Kulttuurirahaston tukeman hankkeen turvin järjestettiin 14 Kerro Koiralle -työpajaa Luolavuoren erityiskoulun kielihäiriöisten lasten luokalla sekä erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille Turun Omaishoitokeskuksen tiloissa.

Tilaa työpaja tai työpajojen sarja kouluun, päiväkotiin, palvelutaloon tai toimintakeskukseen!

Ota yhteyttä ja kysy lisää! » Tutustu aiheesta tehtyyn Pro gradu -tutkielmaan!

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Maarit Haapasaari
maarit.haapasaari@hali-koira.fi

Veera Vähämaa
vjvaha@gmail.com
0505406061